Menu

MYRETUEN

Myretuen er et tilbud for 4-5 årige børn hvor legen er sat i centrum.

Legen består af forskellige bevægelseslege og boldspil hvor der er fokus på koordination, motorik og glæde.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnenes motoriske forudsætninger og udgangspunktet er i legen. 

Myretuen afholdes én gang om ugen klokken 11.00 til 11.45 efter nedenstående plan:

 

Dato  Aktivitet
  Opstart - Boldspil og lege 
  Boldspil og lege 
  Boldspil og lege 
  Boldspil og lege 
  Boldspil og lege (Pinse) - men vi træner
  Boldspil og lege (Kr. himmelfart) - men vi træner
  LØRDAG Boldspil og lege – HI-dag – vi træner
  Boldspil og leg – sidste gang før sommerferien

 

Det er bevist valgt at aktiviteterne kun foregår en gang om ugen. Der skal være plads til noget andet.

Ofte har børnefamilierne travlt, men hvis jeres barn har lyst til mere fodbold, er der mulighed for at træne to gange om ugen.

 Det koster 50 Kr at tilmelde sig myretuen. Tilmeldingen sker inde på HIs hjemmeside

Der er plads til alle

Det er et krav, at der er en pårørende tilstede, og det forventes at vedkommende giver en hånd med hvis der er behov for dette

og man behøver ikke fodboldstøvler......

anden information kan fås på myretuens facebookside: HI Myretuen