Menu

Spar Nord Fonden støtter køb af StatSports-trackere (2022)

image Spar Nord Fonden støtter køb af StatSports-trackere (2022)

Bidrag der gør en forskel

 

I september 2022 modtog Hjørring Idrætsforening et opkald fra Spar Nord Fonden om bevilling af 50.000,- kr. Pengene skulle bruges til indkøb af GPS-veste og medfølgende trackingsystem fra StatSports.

 

Trackingsystemet måler en række forskellige data; antal accelerationer og decelerationer, antal løbede højintensive meter, antal sprints mm. 

Vores håb for dette køb var således, at vi ville styrke såvel fodboldtrænerne som de fysiske træneres arbejdsmuligheder, at vi ville forbedre træningskvaliteten for spillerne, og endelig at vi ville få mere viden om den enkelte spiller.

 

Vi kan i dag til sige, at vort oprindelig håb til fulde er blevet indfriet. Data fra trackerne bliver brugt aktivt i træningsplanlægning. Trænerne ved på forhånd, hvilke fysiske parametre, der gerne skal opnås på de forskellige træningsdage. Som eksempel kan nævnes, at på tirsdage vil vi gerne have, at vores spillere har minimum 40 accelerationer og 48 decelerationer i løbet af én træning.

Med trackingsystemet kan vi nu få reel dokumentation for, om vi også opfylder de fastsatte mål. Det har været et stort fremskridt for trænerne, at de på den måde kan se, om deres træningen rammer plet i forhold til de fysiske målsætninger - og vigtigere, hvis den ikke gør, hvorfor så? Er det spillerne, der arbejder for let, eller er det træningen der er konstrueret forkert, således spillerne ikke har mulighed for at nå de fysiske mål? Det er uden tvivl den største forbedring, vi har oplevet med erhvervelsen af trackingsystemet.

 

En anden forskel, vi håbede, systemet ville gøre, var, at vise hvilket fysisk potentiale hver enkelt spiller faktisk har. Nogle ting har været åbenlyse - de spillere, der med øjetesten, bedømtes som hurtige, er også hurtige - men vi har nu også objektive data, der kan kvalificere subjektive meninger. Til eksempel ved vi i dag, at vi har én ungdomsspiller, hvis topfart er højere end gennemsnittet af NordicBet Liga-holdet Vendsyssel FF. Her skal det også bemærkes, at denne spiller kom fra en mindre omegnsklub, og vi har nu en viden om hans fysiske potentiale, som hverken han eller vi besad for 12 måneder siden. En viden som selvfølgelig ikke gør ham til professionel fodboldspiller, men som på sigt kan åbne nogle muligheder for ham. Endvidere kan vi sammenligne vores spilleres fysiske data med tilsvarende fra eksempelvis Champions League, og på den måde se, hvor tæt vi er på det ypperste fysiske niveau.

 

Indkøbet har også ført til nye virkelighedsopfattelser, hvor vi, som klub og trænere, har været nødt til se på nye øjne på spillere, der var stemplet som ”fysiske svage”, men som ifølge data faktiske kan levere en ganske imponerende præstation.

 

Vi vil gerne endnu en gang sige tak til Spar Nord Fonden for deres bidrag. Det har absolut gjort en brugbar og værdifuld forskel i vores hverdag.

Luk