Menu

Code of conduct - Forældre

image

Generelt

1. Vendsyssel FF Talent-forælderen er altid velkommen til at bidrage til fællesskabet i klubben, og vi tager imod enhver, som kan og vil bidrage med noget relevant. Det kan være som holdleder, medlem af vores elite,-, sponsor- eller aktivitetsudvalg, SoMe-ansvarlig eller noget fjerde. Dette vil selvfølgelig være uden nogen som helst form for særbehandling af ens søn.

2. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår, at enhver form for intolerance, diskrimination og vold er absolut utålelig.

3. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår og accepterer, at klubben beslutter sager som træningsmetodologien, spillestilen, holdudvælgelsen og nedmatchnings- og opmatchningpolitikker.

4. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår, at talentudvikling er en langsigtet proces, og at modgang og overvindelse er en del af processen.

5. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår ikke kun, at deres børn er ansvarlige for deres egen læring og autonome i deres kommunikation med klubbens personale, men opfordrer også til den autonomi.

6. Vendsyssel FF Talent-forælderen bruger ikke XPS til at kommunikere med trænere og ledere. XPS er et kommunikationsværktøj for ledere, trænere og spillere, og skal derfor udelukkende bruges af spillerne.

7. Vendsyssel FF Talent-forælderen kontakter udelukkende lederne for personlige henvendelser som f.eks. manglende spilletid (i tilfælde af at spilletidspolitik ikke er overholdt), mistrivsel i skolen, mistrivsel til fodbold, sygdom, dødsfald og lign.

8. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår, at negative henvendelser vedrørende andre spillere i og fra Vendsyssel FF talent ikke tolereres.

9. Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår, at elitefodbold kræver en stor økonomisk og tidsmæssig investering.

 

Træning og kampe

1. Vendsyssel FF Talent-forælderen skal under træning holde en rimelig afstand til træningsbanen. 

2. Vendsyssel FF Talent-forælderen må absolut ikke gå i spiller- og personaleområderne, herunder omklædningsrummene, før, under og efter kampe og træninger.

3. Vendsyssel FF Talent-forælderen og andre familiemedlemmer er minimum 20 meter væk fra bænkene og helst på den modsatte side af bænkene under kampe. Det er forældrenes ansvar at informere andre familiemedlemmer om dette punkt.

4. Vendsyssel FF Talent-forælderen må absolut ikke henvende sig til spillere og trænere under kampe og træninger. Holdlederne er kommunikationsforbindelserne, hvis der er noget, der haster at kommunikere til en spiller.

5. Vendsyssel FF Talent-forælderen er velkommen til at støtte holdet, men må absolut ikke give instrukser til spillerne.

Vendsyssel FF Talent-forælderen forstår, at nedsættende kommentarer om modstandere, medspillere og trænere ikke toleres.

 

Konsekvenser

Vendsyssel FF talent forælderen forstår, at manglende overholdelse af punkterne i denne code of conduct kan betyde:

1. Indkaldelse til møde med Vendsyssel FF Talent-ledere.

2. Modtagelse af en officiel advarsel fra Vendsyssel FF Talent-ledere.

3. Bortvisning fra klubbens faciliteter, hvis adfærden sker under en træning eller en kamp.

4. Udelukkelse fra Vendsyssel FF Talent.

Luk