Menu

Landlystudvalg (LU)

Landlystudvalget.
Opgaven for Landlystudvalget er i al sin enkelthed at vedligeholde klubhuset og banerne så det hele lever op til medlemmernes forventninger.
Udvalget forsøger hele tiden at sætte deres fingeraftryk på anlægget.

Landlystudvalget består af:
Lasse Kristensen - formand
Peter Nejmann
Erik Mark
John Rosa
Peter Christiansen
Mogens Jensen

- en dygtig flok, med flere autodidakte håndværkere - men også flere udlærte :-)

Udvalget mødes ca. 4 gange pr. år - foruden naturligvis alle de gange der arbejdes på diverse opgaver.
Udvalgets økonomi er stram, idet den er udstukket af hovedforeningen.