Menu

Konflikhåndtering

Retningslinjer for håndtering af personsager og konflikter.

Disse retningslinjer gælder for alle som har deres gang og tilknytning i Hjørring idrætsforening.

Vi kan ikke undgå konflikter og uoverensstemmelser i så stor en klub som vores, men vi kan undgå, at de kommer til at fylde for meget og vi kan sikre en ordentlig omgangstone både på og uden for banen.

Vi laver alle fejl – det må vi acceptere, det må vi tilgive og lære af, således at vi bagefter står stærkere sammen.

Konflikter er aldrig helt ens, derfor er det med tankesættet om ”HI -Det bedste sted at være” og vores værdier om fællesskab og respekt at vi takler personlige konflikter.

Konflikten skal løses så tæt på konfliktpunktet som muligt og så hurtigt som muligt.

Det betyder, at vi ikke forsøger at eskalere og inddrage andre i konflikten. I fald, der er brug for dette udpeges enten seniorformand, ungdomsformand, formanden eller anden kyndig person med god kendskab til klubbens værdier til håndtering og mægling af sagen.

 

Vi tager en inkluderende tilgang frem for en ekskluderende.

Det betyder, at vi som udgangspunkt ikke giver disciplinærstraffe. Vi forsøger altid først at løse konflikter ved dialog. I gentagne grove tilfælde vil dette dog kunne komme på tale.

 

Der informeres ikke bredt ud om konflikter fra klubbens side.

Vi ønsker ikke at udstille fejl og personsager af respekt for de involverede og deres omgangskreds, og fordi at vi ønsker at bevare fokus på de positive oplevelser.  

 

HUSK!

  • Det handler om respekt for de roller, rammer og mennesker, som vi møder i regi af foreningen
  • Det handler om at være konstruktiv og bidrage positivt i stedet for at pege fingre og finde fejl.
  • Det handler om at snakke med hinanden i stedet for om hinanden.
Luk