Menu

Generalforsamling 26. april 2023

image
16. marts 2023 kl. 22:03

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Hjørring Idrætsforening Fodbold

Onsdag, den 26. april 2023 kl. 17.00

i klubhuset på Landlyst.

Dagsorden jævnfør vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af det afsluttede og reviderede årsregnskab samt budget for indeværende år
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af økonomiansvarlig
  6. Valg af revisor og revisor suppleant
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Kan sendes på følgende mail: formand@hi-fodbold.dk

Bestyrelsen

Hjørring Idrætsforening Fodbold

Luk