Menu

VFF Talenttræning

Målet med talentoverbygningen, der er etableret af Vendsyssel FF og Hjørring IF, er at skabe realistiske muligheder for ”vores egne” unge talenter til at opnå en seniorkarriere på de øverste eliteniveauer – meget gerne i Vendsyssel FF. 
 
Derfor forudsætter deltagelse i VFF Talenttræning, som noget helt naturligt, en tilgang som matcher formålet. Man kan sagtens være en virkelig dygtig ungdomsspiller, måske endda den potentielt bedste, uden at have en systematisk, lærevillig og dedikeret tilgang, der gør en professionel karriere realistisk. En mere hyggepræget tilgang er helt i orden, også inden for HI ́s rammer, hvis ellers bare man opfører sig pænt og ordentligt i klubbens ånd. 
 
Man kan imidlertid IKKE have en manglende systematisk og dedikeret tilgang til sin fodbold og samtidig være i spil til træningspas og coaching i talentoverbygningen, hvor VFF og Hjørring IF i fællesskab stiller professionelle rammer og trænerressourcer til rådighed for at kunne arbejde målrettet med et erklæret elitært formål. 
 
VFF Talenttræning vil som udgangspunkt bestå af spillere i førsteholdstrupperne i HI-årgangene fra U16 til U21, som dels kan vinges positivt af på alle tjeklistens punkter, og som af VFF og HI ́s sportslige ledelse, vurderes at være fodboldfagligt parate til at deltage i VFF-regi – eller realistisk at kunne blive fodboldfagligt parate med den rette tilgang til dagligt træningsmiljø. 
 
Der er aldrig tale om en permanent udtagelse, men om en proces, hvor det man aktivt gør før og mellem sine eventuelle deltagelser, er lige så afgørende for egen udvikling (hvis ikke mere), end det man gør, når man træner med!
 
Tjekliste:
  1. Spilleren er seriøs og har en erklæret, seriøs og dedikeret ambition om at spille seniorfodbold på topniveau! 
  2. Han passer sine tre ugentlige HI-træninger, eller sin situationstilpassede efterskole- eller ungdomsuddannelsesaftale med HI, fast og fokuseret! 
  3. Spilleren passer sin anbefalede fysiske, tekniske og skadesforebyggende træning ved siden af de fælles træningsmiljøer – også i perioder, hvor han IKKE deltager i VFF-regi! 
  4. Spilleren er blandt de stabilt deltagende, veldisciplinerede og positivt toneangivende spillere på førsteholdet i sin årgang! (defensivt som offensivt/boldbesiddende) 
  5. Det kan bekræftes, at spilleren i alle relevante sammenhænge udviser en positiv og aktivt bidragende tilgang til også at gøre sine medspillere bedre! (synergi / team spirit) 
  6. Det kan bekræftes, at spilleren er stabilt trænings- og spilleparat og ikke bevæger sig frem og tilbage mellem diverse små og store skadesudfordringer, som begrænser hans faktiske deltagelse!
  7. Spilleren bekræfter, at han vil arbejde topmotiveret og målrettet med sine  udviklingsmål – også når han IKKE deltager i VVF-regi! 
  8. Det kan bekræftes, at spilleren udviser konsekvent åbenhed og disciplin i samarbejdet med trænere og ledere i alle HI- og VFF-sammenhænge! (efterlever HI ́s værdisæt PASSION, GLÆDE, FÆLLESSKAB OG RESPEKT) 
  9. Det kan bekræftes, at spilleren udstråler generel modenhed, og at han har positivt styr på sine ting og sin dagligdag i fodboldmiljøet – herunder kost og restitution! (afgørende for en professionel tilgang) 
  10. Spilleren bekræfter, at han vil respektere positivt, at det er VFF ́s og HI ́s sportslige ledelse, der til enhver tid afgør om han skønnes klar og aktuel til at deltage i VFF-regi – og i givet fald hvor ofte det skønnes hensigtsmæssigt!