Menu

Scouting

Regelsæt for scouting og selektering i HI

Etisk regelsæt for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold.

Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående ’fiskeri’ – altså henvendelser direkte fra HI  til barn/forældre - men der skal først rettes henvendelse til spillerens nuværende klub, vedrørende vores interesse.

Al henvendelse skal foretages af følgende i klubben når vi ønsker kontakt til nye spillere:

U12-Senior: Sports-/Talentchef Jakob Borup

Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der skal derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i HI. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til i HI.

Procedure for klubskifte til HI i børne- og ungdomsfodbold:

• Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13)

• Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han høre til i toppen af et førstehold i den enkelte årgang.

• Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode

• Interesse/henvendelse skal altid gå til den afgivende klubs ledelse

• I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte

• Klubskifter bør ikke finde sted senere end 3 uger før turneringsstart

• Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej

Følgende emner skal drøftes ved en indledende samtale med barnets forældre:

• Plan for spillerens virke og udvikling i HI fremlægges for en to-årig

periode

• Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde

• Skolegang/ uddannelse/lektier

• Spillerens modenhed

• Prøveperiode

• HI udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren

• Efter 6 måneder evalueres klubskiftet med spiller og forældre

Men det er først og fremmest vigtigt

• At vi ved hvad vi har & hvilket udviklings potentiale der er hos egne spillere

• At hvis vi ”henter” en spiller, er sikre på at spilleren tilhører 1.holdstrup.

• At vi i øvrigt lever op til DBU’s udstukne retningslinier for klubskifter!

• At vi ved hvad vi kigger efter (færdigheder)

• At vi er velforberedte, før vi tager en evt. kontakt til spillerens klub og spilleren selv

Når spillere/forældre selv henvender sig.

Forældrene skal have clearet med deres nuværende klub at de søger nye udfordringer.

Formanden må meget gerne sende en mail på det er acceptabelt.

Forældrene skal henvende sig til klubbens kontaktpersoner for klubskifter/prøvetræninger.

Når dette er sket henvender klubbens Sports-/Talentchef til HI træner med henblik på at aftale nærmere. Der er ingen der træner med før accept fra dem.

Sociale Medier

Det er klubbens politik at eksterne spillere IKKE må kontaktes vedrørende klubskifte igennem social medier.

Får i henvendelser direkte fra spillerne skal de have besked på at det er deres forældre der skal tage kontakten til Sports-/Talentchef Indled ikke nogen form for dialog.