Menu

Sports- og Talent Kontakter

T-LICENS

DBU har gennem de sidste par år haft fokus på at gøre en god talentudvikling bedre.
Derfor er HI blåstemplet som Talentudviklingsklub i Vendsyssel.
De bedste spillere i området skal derfor enten spille i HI eller være en del af talentcenteret både under AaB og HI.
Det har bl.a. betydet et målrettet arbejde blandt mange klubber i Danmark og DBU har belønnet nogle af disse med en A – B eller T licens.
Formålet med optimering af talentudviklingen ved hjælp af disse licenser er:

  • at optimere spillerudviklingsmiljøerne i klubberne for U/13-U/15 spillere
  • at sikre kvalitet i arbejdet med en bred talentmasse
  • at understøtte etableringen af klubsamarbejder om spillerudvikling
  • at understøtte en fleksibel turneringsstruktur med fokus på spillerudvikling
  • at opprioritere børne- ungdomsfodbolden i klubberne
  • at understøtte implementeringen af Holdninger & Handlinger i klubberne
  • at forbedre trænernes kvalitet i klubberne
  • at styrke samarbejdet licensklubberne imellem, samt mellem klubberne og DBU

Licensklubberne skal således fremover i samarbejde med DBU medvirke til at der kommer endnu mere og bedre fokus på talentmassen fra 13 år og opefter i alle lokalområder i Danmark
De bedste spillere og dem med størst potentiale vil, via licensklubbernes ressourcer, i langt større antal end tidligere blive fulgt, trænet og vurderet på regelmæssig basis af DBU.
Matchningen og træningen af spillerne bliver dermed optimeret på bedste vis, hvilket også gerne skulle have en direkte effekt på niveauet i de klubber, spillerne færdes i på daglig basis.
Det er vores overbevisning, at en stor del af ovennævnte spillere vil have bedst af overvejende at træne, spille og færdes i egne rækker/klubber under trygge forhold uden at skulle bruge uhensigtsmæssig lang rejsetid på at tage til-og fra træning.
Med implementeringen af DBUs T licens og en systematisk udvælgelse af de klubber, der er tildelt licenser, forsøger vi at garantere at alle opstillede formål realiseres på bedste vis. Licensklubberne er nøje udvalgt, og skal hjælpe DBU med at forestå udvælgelse og træning af de relevante spillere – alt sammen i tæt samarbejde med DBUs talenttrænere.

Venlig hilsen
DBUs talenttrænergruppe        
    

Det betyder konkret for vores klub:

DBU T-licens. Hvad betyder dette for klubben, forældre og den enkelte spiller:
     1. Krav. Klubben skal leve op til en række krav bl.a. omkring:
              i.        Træneruddannelse (Herunder også målmandstræner)
              ii.       Faciliteter (Baner, kunstgræsbane, lys mm.)
              iii.      Struktur (Plan for træning gennem ungdomsårene 
               (Hvornår skal hvad trænes, evt. fælles spillestil 
               og genkendelse af rutiner/struktur ved forskellige trænere)

     2. Udbytte. Klubben får en række ting ud af T-licensen: 
              i.       At kunne kalde sig godkendt T-licens klub af DBU, 
                       hvilket fortæller at klubben lever op til 
                       eller arbejder på ovenstående krav.
              ii.      Klubben får en sum penge af DBU til dækning 
                       af udgifter i forbindelse med T-licensen. 
                       Denne sum forventes dog ikke at kunne dække alle udgifterne.
              iii.     En forhøjet kvalitet af talentudviklingen, 
                       grundet bedre struktur og uddannelse.
              iv.     Sikret hold i minimum næst bedste række i U13, U14 og U15.

     3. Kontakt med DBU. Klubben får en bedre kontakt med DBU, hvilket bl.a. betyder: 
              i.       Besøg af DBU talentcentertræner, for at se spillere an 
                       i forhold til DBUs talentcentre. Disse besøg kan 
                       både ske i forbindelse med træning og kamp. DBU Talenttrænere kommer i
       dette område kun os HI eller Talentcenteret. 
              ii.      Det er vores håb at ovenstående vil betyde 
                       flere Hi talenter til DBUs talentcentre.

     4. T+ træner. Klubben skal ansætte en T+ træner. T+ træneren skal: 
              i.       Deltage i en række T+ trænersamlinger (4 gange halvårligt).
              ii.      Have A-træner licensuddannelsen.
              iii.     Være kontaktled mellem klub og DBU (i forbindelse med talentarbejde).
              iv.     Være med til at forme klubbens struktur og talentarbejde.

     5. Talentcenter. Klubben skal i samarbejde med DBU oprette et talentcenter
                                  for regionens bedste spillere i U13-U15 
              i.       Klubberne skal indstille de bedste spillere i årgangene til et
       talentcenter, ellers bliver de ikke en del af DBU talenthold.
              ii.      Talentcentertræningen skal foregå med området bedste trænere
              iii.     Skal sikre en optimal udvikling for områdets bedste spillere                                         
              iv.     Skal foregå 10 måneder om året med mindst 20 træninger.
       AaB står for i samarbejde med HI for talentcenteret fra U10-13
       og HI står for Talentcenteret for U14-15.
       De bedste U13 spillere fortsætter således i HI talentcenteret.