Menu

Stævner

Principper

 • HI betaler kun holdenes stævnegebyr. Stævnegebyr over 300 Kr per hold godkendes af den ansvarlige for stævnetilmeldinger jvnf. HIs opgaveliste.
 • Er der deltagergebyr – typisk i forbindelse med overnatning - betales dette af spillerne.
 • I tilfælde af deltagergebyr betaler hvert hold (spillerne) yderligere for 2 personer ekstra (træner + holdleder). I tilfælde af at en hel årgang rejser sammen kan yderligere en ekstra person betales af spillerne (kontaktperson).
 • Hi betaler ikke kørsel eller forplejning til stævner

Procedure

Generel tilmelding og betaling for stævner.

Den enkelte årgang har selv ansvaret for at tilmelde sig stævner og opkræve evt. deltagergebyr (I den forbindelse vil det være en fordel at have en årgangsspecifik konto oprettet i en bank).

Er stævnegebyret under 300 Kr. fremsendes regningen direkte til bogføring. Er regningen over 300 Kr sendes denne til den stævneansvarlige. Husk at sende årgang og betalingsmetode (konto etc.) med.

Specielle stævner

Nedenstående er en række stævner som HI hvert år deltager I.

Danacup
 • ALLE medlemmer fra U11 til U19 skal tilbydes at spille med i Danacup
 • U10 kan stille med et A-Hold i U11-rækken
 • ALLE medlemmer som ønsker at spille skal tage mindst én vagt i løbet af ugen.
 • Tilmeldingen sker samlet til den stævneansvarlige.

Nørhalne Cup
 • U9 til U19 deltager i denne cup
 • Tilmelding sker samlet til den stævneansvarlige
Sejs Cup.
 • Op til U12 deltager i denne cup, som ligger i første weekend i skolernes sommerferie.
 • Årgangene koordinerer selv hold og tilmelding
Lundergaard Julecup.
 • Hver årgang tilmelder selv hold
 • Vi modtager en samlet regning fra Lundergaard.
Fårup Cup
 • U6 til U9 deltager (hold op til U14 kan dog deltage)
 • HI betaler ikke for indgang til Fårup sommerland.
 • Årgangen tilmelder selv til denne cup.
 

Andre bemærkninger til stævner

 • Der kan søges tilskud til stævner ved forældreforeningen
 • Sørg for at inddrage deltagergebyret allerede ved tilmeldingen, så undgås en masse unødvendigt rykkeri.
 • Der samarbejdes ofte imellem årgangene for at få holdkabalerne til at gå op.
 • Vi er åbne for deltagelse af gæstespillere. De må dog aldrig skubbe vore egne spille af holdene, og de deltager kun på 2. og 3. holdene.