Menu

FAQ om ungdomsfodbold i Hi

 

Trænersituation hvordan bliver set-up i fremtiden med træner/assistent?

- Fortsætter som nu, med årgangsansvarlig/cheftræner

- Assistent kun tilknyttet 1. holdet.

- Op til 1-1½ træner pr. efterfølgende hold i årgangen.

- Trænerkabalen er endnu ikke færdiglagt. Udmelding sker samlet for hele Ungdom.

- HI bestræber os på at finde holdledere til alle hold.
 

Spiller/udviklingssamtaler hvordan forholder klubben sig til det?

- Fra U13 anbefaler vi begyndende spillersamtaler i hele årgangen, og tages af træner.

- Spiller samtaler kan godt være uformelle, ex. en snak over boldvognen, på vej op fra træningen.

- Spiller samtaler skal dokumenteres til Talentchefen.

 

Hvordan trænes der i fremtiden på kunstgræs?

- Så meget som muligt alt efter hvad vi økonomisk kan forsvare. 2-3 gange pr. uge.

- Der trænes fra U10 og op. 

- Fysisk træning foregår ikke på kunstgræs men i Hal.

 

Hvad gør klubben for at følge op på den enkelte årgang?

- Der er ansat en Talentchef og en T+ træner, der er i dagligt i dialog med trænere på banen og uden for banen.

- Talentchef og koordinator udfylder tjeklister, som løbende rapporteres til UU.

- Der afholdes månedlige trænermøder

- Repræsentanter fra UU, samt talentchefen deltager på forældremøderne. 

 

Hvor er VFF i talentarbejdet, idet nye spillere kommer pga. den hvide trøje?

- De kommer forhåbentlig fordi de gerne vil matches og trænes på et højt niveau, 3-4 gange pr. uge, med op matchning, special- og fysisk træning, ellers er de det forkerte sted hvis det kun handler om trøjefarve.

- Se endvidere slide fra beretningen omkring det sportslige set-up og opdelingen mellem VFF og HI. http://www.hi-fodbold.dk/nyheder/klub-nyhed/hovedbestyrelsen/hi-har-styr-paa-oekonomien/
 

Hvem er overordnet ansvarlig for talentarbejdet?

- Hjørring Idrætsforening (hovedbestyrelsen) er øverste ansvarlig.

- Den daglige drift refererer til UU.

- Talentchefen har det operationelle sportslige ansvar, mens Talentkoordinatoren står for meget af det administrative. 

 

Hvad gør klubben for at en årgang fungere socialt?

- Der afholdes specielle arrangementer f.eks. Hi-dag, fællesspisninger etc. 

- Der er ansat en årgangsansvarlig i stedet for en cheftræner. 

- Der trænes på samme tidspunkt og ved siden af hinanden så vidt muligt. 

- Der er fælles Facebook gruppe.

- Der arrangeres fælles udlandstur i efterårsferien/uge 42. 

- Træningsdragter skal altid findes til hele årgangen. 

- Der henstilles altid til forældrene om at fokuserer på hele årgangen i stedet for det enkelte hold. 

- Når der skal hjælpes til i klubben er det hele årganges ansvar.

- Der afholdes fælles informationsmøder. 

- Der opfordres altid til fælles afslutninger, fællesspisninger og øvrige arrangementer altid er for hele årgangen.