Menu

Hold- og spillerudvikling

Vores spillerudvikling og holdudvikling hænger uløseligt sammen. Spillernes tekniske og taktiske færdigheder kommer i kampe til udtryk gennem holdets samlede indsats, og det er derfor vores filosofi, at træningen primært skal ske inden for spillestilen og de rammer, som spillerne møder i fodboldkampe. I de yngste årgange arbejdes der målrettet mod at udvikle spillerens tekniske base, og jo ældre spillerne bliver, desto mere fokus lægges der på taktiske og relationelle færdigheder. 

Spillestil
”I Hjørring IF er vi possession-orienterede. Vi vil gerne spille ud fra målmanden og spille fladt frem gennem modstanderens organisation. Vi søger at skabe chancer gennem dybdeløb og stikninger og udfordringer på kanten. Når vi ikke har bolden, vil vi hurtigt generobre den. Lykkes det ikke, vil vi gerne forsvare kompakt med en forsvarskæde, der står højt.”
 
Spillestilen er grundsten for alle ungdomshold i klubben. Vi tilstræber at skabe kampene gennem boldbesiddelse, men vi har også fokus på, hvordan vi kan tage initiativet uden bolden og hvordan vi forholder os til omstillinger i begge retninger.
 
Selvom spillestilen er teknisk krævende, lægger vi stor vægt på spillernes forståelse af spillet. Vi spiller spillet som en holdsport, hvor succes og udvikling opnås i fællesskab. Både når vi har bolden, og når modstanderen har bolden.
 
I boldbesiddelse skal spillerne have forståelse for de bedste løsningsmuligheder i de enkelte situationer, således vi bevarer kontrol på bolden, når det er nødvendigt, og vi kan sætte bolden på spil, når mulighederne for fremdrift eller scoring er gode. Når modstanderen har bolden, forsvarer vi som et hold med fokus på samarbejde. Sammen skaber vi gode erobringsmuligheder, der sikrer at vi hurtigt og sikkert vinder bolden tilbage.
 
Overordnet betyder det, at vi lægger stor vægt på, hvordan spillerne sætter deres individuelle færdigheder i spil i holdets tjeneste på en effektiv og målrettet måde.
Udviklingskoncept
Træningen i Hjørring IF sigter mod at udvikle spillerne inden for spillestilens rammer og udtryk. Vi har en aldersrelateret tilgang, hvor der er forskellige læringsmål i de forskellige aldersgrupper, således at spillerne over tid tilegner sig kompetencer, der udgør fodboldspilleren i Hjørring IF. For at opnå dette, er spillernes fodbolduddannelse tilrettelagt i fire segmenter, der hver har en række læringsmål for spillerne.
  
Myretuen-U9: Leg, bold og bevægelse
I børnefodbolden i Hjørring IF vægtes den tekniske udvikling gennem leg og ukomplicerede øvelser. Færdighederne sættes i spil gennem små kampe fra 1v1-5v5 alt efter spillernes alder. Spillerne bliver her fortrolige med bolden, og de udvikler færdigheder som driblinger og sparkeformer, hvor også koordination spiller en væsentlig rolle. I spil vægtes princippet ”små ben – små baner”, og spillene handler i al sin enkelthed og at score mål og forhindre, at modstanderen scorer.

U10-U12: Mig, bolden og mine holdkammerater
I årgangene fra U10 til U12 træner spillerne for alvor de specifikke tekniske færdigheder. Der trænes vendinger, finter, afslutninger, luftteknik samt afleveringer og modtagninger med begge fødder. Dette kombineres med træning af spilforståelse gennem basale taktiske færdigheder som 1v1, evnen til at gøre banen stor med bredde og dybde, evnen til at gøre sig fri til at modtage bolden, og der er stigende fokus på spillet, når modstanderen har bolden.
U13-U15: Kamprelateret udvikling
I takt med at spillerne bliver ældre, og de skal spille 11v11, kommer der øget fokus på holdtaktiske og spillestilsrelaterede færdigheder. De individuelle færdigheder optimeres og sættes i en kamprelateret kontekst. Spillerne trænes indenfor spillestilens offensive, defensive og omstillingsmæssige rammer, hvor der er maksimalt fokus på de beslutningsoptimerende aspekter i at have bolden, skabe chancer og score mål samt at forsvare som et hold. Spillerne stifter her også bekendtskab med træning på de positioner, de spiller i kampe.

U16-U19: Præstation og trivsel
I de ældste ungdomsår prioriteres spillernes trivsel og sammenhold. Kravene til fodboldfærdigheder mindskes ikke, men der tages højde for uddannelse, arbejde og socialt liv. Vi tror på, at spillerne stadig kan nå fodboldtoppen, hvis gryden holdes i kog og spillerne forbliver engageret i deres udvikling. Fodboldmæssigt er der fortsat stort fokus på spillet med bolden, og der arbejdes med spillernes evne til at kunne præstere med mange ting i hovedet. Herudover toppes udviklingen for de bedste og mest ihærdige spillere, der deltager i ugentlig talenttræning i samarbejde med Vendsyssel FF.
Fysisk træning
Alle ungdomshold har skadesforebyggende træning, hvor vi arbejder struktureret med FIFA 11+konceptet i samarbejde med fodboldklassen på Muldbjergskolen. I det ældste ungdomsårgange udbydes også isoleret fysisk træning, som styres af klubbens fysiske træner. Derudover er fodbold en fysisk krævende sport, der stiller store krav til kroppens evne til at arbejde både eksplosivt og udholdende på én og samme tid. Dette imødegås ved at sikre, at spillerne træner både i små rum, med mange accelerationer og korte tidsintervaller og på store baner i længere perioder. Den fysiske træning i Hjørring IF sigter således både mod at være skadesforebyggende og udviklende.
Mental træning
Mental træning i Hjørring IF er en opgave, der varetages af de enkelte trænere på hvert hold. Træningen foregår typisk gennem den almindelige holdtræning, hvor træneren arbejder med spillerens mentale egenskaber. 
 
Hjørring IF har et værdisæt på fire værdier, som der arbejdes med i dagligdagen. Værdierne danner grundlag for arbejdet med både mennesket og spilleren. De fire værdier er:
  • Glæde
  • Passion
  • Respekt
  • Fællesskab

Som træner i Hjørring IF har man et ansvar for, at spillerne uddanner sig både som menneske og fodboldspiller. Der er derfor vigtigt, at træneren som rollemodel efterlever værdierne og forsøger at give værdierne videre til spillerne. Aktiviteterne som spillerne deltager i – både på og udenfor banen – skal også altid kunne ledes tilbage til dette værdisæt. Værdisættet er gennemgående for det vi foretager os og det er vores altoverskyggende mål, at spillerne gennem fodbolden tillægger sig disse menneskelige værdier.


For hvert alderstrin er der ligeledes nogle mentale færdigheder, som der arbejdes med gennem fodboldspillet. Her er parathed, fokusering vigtigt i en tidlig alder, hvor der senere arbejdes med mod til at følge spillestilen, selvom der er svære situationer, og det ikke altid giver et godt resultatmæssigt afkast. Herigennem træner de ældre spillere deres evne til at håndtere modgang og tage ansvar for holdets præstation gennem kommunikation og lederskab.
 
”Players that aren't true leaders but try to be, always bash other players after a mistake. True leaders on the pitch already assume others will make mistakes.” – Johan Cruyff
Individuel udvikling
I Hjørring IF tror vi på, at den bedste individuelle udvikling er den udvikling, der sker sammen med holdet. Her vægtes spillerens evne til at sætte sine kompetencer i scene i holdets tjeneste. Der er derfor vigtigt, at spillerne kender deres styrker og udviklingsområder. Her anses de faglige samtaler med spillerne under træningen Fra U13 og opefter afholdes to spillersamtaler årligt for spillerne på 1. holdene, hvor spillerens udviklingsområder og trivsel vendes, og spilleren inddrages i sin egen udvikling for i højere grad kan tage ansvar for sin udvikling. Det understøttes af videoklip, der bruges til at visualisere styrker og udviklingsområder for spillerne.
Den relative alderseffekt
Et af ungdomsarbejdets centrale fokusområder er at være opmærksomme på den relative alderseffekt, så de sent udviklede spillere har så gode forudsætninger som muligt for at forløse deres potentiale. Spillestilen og træningsmetodikken er opbygget omkring denne udfordring, således vi i hverdagen minimerer fokusset på duelspil, hvor de største og stærkeste spillere typisk har en fordel. Vi lægger således vægt på spillernes beslutningsevner, så spillerne bliver i stand til at spille udenom modstanderen og undgå duellerne. Det er en svær disciplin, og der er en vis risiko forbundet med det, da vi vil spille bolden op nede fra målmanden. Det er dog en investering, vi er villige til at tage, da vi tror på, at det giver de bedste spillere på den lange bane, der er den vigtigste for ungdomsarbejdet.
Målmandstræning
Målmanden er en nøglespiller i Hjørring IF. Han er den bagerste mand i forsvaret og den første mand i angrebet. At spille målmandspositionen kræver specielle færdigheder og træning, og en moderne målmand skal kunne mestre mange aspekter af fodboldspillet.
  • Målmandsteknik og målmandsspil 
  • Have god forståelse for fodboldspillet på banen 
  • Samarbejde med markspillerne, især forsvaret 
  • Være god til at spille med fødderne

Målmandstrænerne i Hjørring IF arbejder med udvikling af de unge målmænd, så de mestrer ovenstående gennem følgende struktur:

Træningsomfang
U10-U13: 1 gang pr. uge i 45 min.
U14-U19: 2 gange pr. uge i 60 min.
U10-U13: Træning af de basale færdigheder Målmandstræningen har fokus på de formelle øvelser, hvor koordinationen og grundbevægelserne stimuleres, således, der skabes et godt fundament for de ønskede automatismer for målmændene. Der trænes på spil med både hænder og fødder, da målmændene skal mestre begge dele. Der arbejdes med de basale målmandsteknikker, hvor der inddrages bold i det meste af træningen, samt et niveau, hvor der skal være plads til alle.
U14-U19: Mestring af basale færdigheder og funktionel træning De formelle øvelser opbygges til og vedligeholdes på mestringsniveau. Målmændene træner funktionelle øvelser, hvor automatismerne fra den formelle træning, skal danne grundlaget for bevægelse og reaktionsmønstre. Målmandstræningen udbygges med funktionel træning, hvor der arbejdes med positionering, relationer og kommunikation. Målmandstrænerne begynder at deltage i coaching ved spiltræning og kampe samt lave kampanalyser.