Menu

Kontingentinddrivelse og medlemsregistrering i HI

Der er en stor synergi mellem kontingentinddrivelse og medlemsregistrering idet en nøjagtig medlemsregistrering fordrer en korrekt kontingentudsendelse og dermed en mere nøjagtig opfølgning.

Procedurer

Indmeldelse

Indmeldelse sker via hjemmesiden for HI

Kommer spilleren fra en anden klub , henvises til Regelsæt for Scouting og klubskifte.

 

Udsendelse af kontingenter

Udsendelsen af kontingenter sker per mail.

Gruppe

1. kontingent

1. Forfaldsdato

Rykker i klubben

2. Kontingent

Rykker i KLubben

2.Rykkerkørsel

4. Forfaldsdato

U5-U9

15/4

1/5

8/5

        15/8

1/9

8/9

1/9

U10-U19

15/3

1/4

8/4

15/8

1/9

8/9

1/9

Senior

15/3

1/4

8/4

15/8

1/9

8/9

1/9

Helårlig

15/3

1/4

8/4

 

 

 

 

                 Datoer for Kontingentudsendelse

Old Boys , Grand Old Boys og Veteraner (fodbold) følger senior året

 

Ved manglende betaling

Når 1. forfaldsdato er nået udsender den ansvarlige for kontingenter en rykker per mail. Samtidig meddeles kontaktperson og cheftræner i årgangen at spilleren ikke kan spille kampe eller træne indtil kontingentet er betalt. Spilleren spærres i kluboffice således at spilleren ikke kan fremgå af holdkort

Det er kontaktpersonen og cheftrænerens ansvar at orientere spilleren/forældrene om dette.

Spillere som stopper inden kontingentet er betalt flyttes til afdelingen "Spærret - Restance" i kluboffice og spærres for fremsøgning på holdkort. Medlemmer må ikke udmeldes så længe de står i retstance

Det er kontaktpersonens og cheftrænernes ansvar i den enkelte afdeling at sikre at medlemslisterne er opdateret inkl. mail. 

Udmeldelse

Et medlem som ønsker at blive udmeldt skal lave en skriftlig bekræftelse på dette, som afleveres til kontaktpersonen for afdelingen eller til den ansvarlige for medlemsregistrering.

En udmeldelse og udlevering af spillelicens kan kun finde sted i fald spilleren ikke er i kontingentrestance.

Spillecertificat skal overføres til den nye klub elektronisk ved at den nye klub i kluboffice anmoder om det.

 

Økonomiske trængte familier

I tilfælde af økonomiske trængte familier kan klubben søges om hjælp hertil, således at diverse fonde kan aktiveres. Kontaktperson for dette fremgår af HI-opgaveoversigt.

Fonde der kan hjælpe er Alle Børn og Broen Danmark.


 
Kontingentsatser for 2014

Gruppe

Halvårlig

Helårlig

U-19

900

 

U-17

900

 

U-16

850

 

U-15

800

 

U-14

800

 

U-13

725

 

U-12

600

 

U-11

600

 

U-10

600

 

U-9

500

 

U-8

500

 

U-7

300

 

U-6

300

 

Myretue

50

 

Senior

   
  • Alm

850

 
  • Klubmand

        

300

Old Boys

550

 

Grand Old Boys

550

 

Veteran Old Boys

   
  • Grundkontingent (Opkræves ikke)
 

250

  • Fodbold

425

 
  • Gymnastik (opkræves ikke)
 

300

  • Passive
 

200

 


Andre bemærkninger
En ny spiller, som starter i klubben betaler fuldt kontingent for sæsonen. I fald spilleren ikke kommer til at spille kampe grundet låsning (har spillet for en anden klub) kan det aftales at kontingentet er gratis indtil næste sæson.

Kontingent refunderes ikke grundet skader etc.

Medlemmer der går på efterskole og dermed ikke træner betaler 300 Kr. per sæson (Halvår)

Udvalgsmedlemmer (Hovedbestyrelse, ungdomsudvalg og seniorudvalg) får refunderet deres kontingenter gennem godtgørelse.