Menu

HI har styr på økonomien

image Regnskabets time - kræver koncentration
Bo Jeppesen
17. maj 2016 kl. 14:23
På generalforsamlingen d. 28. april var der fokus på arbejdet med fortsat udvikling af projektet ”HI - det bedste sted at være”

Generalforsamlingen blev afholdt på landlyst som planlagt.

De vigtigste pointer fra generalforsamlingen var:

  • Foreningen havde overskud på 81.000 Kr.
  • Nyt værdigrundlag for Hjørring Idrætsforening.
  • Allan Kaufmann blev genvalgt som formand.

 

 Læs formandens beretning i notatform HER

 

Jvnf. vedtægterne skal ungdomsudvalget og seniorudvalget på deres første møde efter generalforsamlingen vælge en formand for det kommende år.

Ungdomsudvalget har valgt Ib Helenius som ungdomsformand. Seniorudvalget mangler endnu at afholde møde.

Jasper Ahrensbach og Peter Pedersen har desuden valgt at stoppe i ungdomsudvalget (Tak for god indsats!), og der kommer derfor nogle rokeringer på vores tovholdere.

Den altid gælende liste over tovholdere ligger på hjemmesiden og kan ses HER. Brug dennne liste aktivt, således at det er de rigtige personer, der bliver kontaktet.