Menu

Generalforsamling 2018

image
Hovedbestyrelsen
21. februar 2018 kl. 19:48
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 22. marts klokken 18.00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Hjørring Idrætsforening torsdag den 22. Marts 2016 klokken 18.00

 

Vi håber at mange vil deltage, og eventuelle spørgsmål må meget gerne fremsendes før tid, således at svaret kan blive så fyldestgørende som muligt.

 

Dagsorden jvf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af de afsluttede og reviderede årsregnskaber samt budget for indeværende år

4. Indkomne forslag

5. Valg af formand. På valg er Allan Kaufmann (Genopstiller ikke).

6. Valg af økonomiansvarlig. Charlotte Risager stopper desværre grundet arbejdspres. Der arbejdes i øjeblikket på at lave en Teamorganisering omkring økonomifunktionen, således at denne rolle redefineres. Mere om det på generalforsamlingen. 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Med venlig Hilsen

Hovedbestyrelsen