Menu

Generalforsamling 2017

image
Hovedbestyrelsen
26. februar 2017 kl. 16:22
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 29. marts klokken 17.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Hjørring Idrætsforening

Onsdag den 29. Marts 2016 klokken 17.00

Vi håber at mange vil deltage, og eventuelle spørgsmål må meget gerne fremsendes før tid, således at svaret kan blive så fyldestgørende som muligt.

 

Dagsorden jvf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af de afsluttede og reviderede årsregnskaber samt budget for indeværende år

4. Indkomne forslag

5. Valg af økonomiansvarlig. På valg er Charlotte Risager (genopstiller)

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

 

Med venlig Hilsen

Hovedbestyrelsen