Menu

Generalforsamling 2016

image
06. april 2016 kl. 23:22
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28.april klokken 20.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling for Hjørring Idrætsforening

Torsdag den 28. april 2016 klokken 20.00

Det lidt sene tidspunkt skyldes at træningen på Landlyst først skal gøres færdig. Vi håber at mange vil deltage, og eventuelle spørgsmål må meget gerne fremsendes før tid, således at svaret kan blive så fyldestgørende som muligt.

Dagsorden jvf. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af de afsluttede og reviderede årsregnskaber samt budget for indeværende år

4. Indkomne forslag

5. Valg af hovedbestyrelsens formand. På valg er Allan Kaufmann (genopstiller)

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Eventuelt

Med venlig Hilsen

Hovedbestyrelsen