Menu

Ungdomsudvalg (UU)

Ungdomsudvalget varetager ungdomsholdenes interesser og drift.
Herunder bredde, 'Ung & Talent' og arrangementer.