Menu

T+ Center 2017

Hi's T+ Centret er et tilbud, som gives til U14- og U15-talenter i hele Vendsyssel-området. De spillere der deltager i AaB talentcenter frem til og med U13 vil automatisk komme med over i Talentcenter Hi.

Hi's T+ Center er et tilbud, som gives til U14- og U15-talenter i hele Vendsyssel-området. De spillere der deltager i AaB talentcenter frem til og med U13 vil automatisk komme med over i Talentcenter Hi.
Talentcenteret vil nøje blive fulgt af DBU's talenttrænere, da det er DBU's regionale talentcenter.
I Hjørring IF er vi bevidste om det store talentpotentiale, som regionen besidder, hvorfor det i forbindelse med vores T-licens har været en stor prioritet for os at etablere et talentcenter. Et initiativ, der skal være medvirkende til at løfte talentudviklingen i hele vores område. 
 
Vores vision er at højne talentudviklingen i hele Vendsyssel og skabe bedre forudsætninger for den enkelte spiller. Indstillingen af spillere kan ske til T+ Træner.

Samarbejdet med vores netværksklubber er en væsentlig forudsætning for talentcentret, hvorfor trænerne fra netværksklubberne til træningerne kan/vil være repræsenteret som assistenttrænere, det samme vil Elitetrænere fra vores egne årgange. Trænerne møder altid ind 15 minutter før træning.

To gange pr. halvår vil DBU være repræsenteret til Hi's T+ Centeret, hvor en DBU scout vil se spillerne på Talentcenteret an i forhold til DBUs Talentcentre og landsholdssystem.
 
Sæsonen 2017 er et spændende år for Hi's T+ Centret. Vi glæder os til at byde de nye spillere velkommen, ligesom vi ser frem til gensyn med andre.

Indstillingen af spillere kan ske til T+ træner i Hjørring IFDato for Talentsamlingerne:

24/4-2017

19/5-2017 U12 cheftræner

2/6-2017 U13 cheftræner

9/6-2017 U14 cheftræner

16/6-2017 U15 cheftrænerTræningen starter kl 17:00 - 18:15, og vi forventer at I er fremmødte i god tid.
Alle træninger foregår for nuværende på HI's træningsanlæg. Træningen vil være teknisk træning og har ikke den store fysiske belastning i forhold til kamp om lørdagen.

Netværksklubbernes kontaktpersoner skal sende en mail med navn og årgang på de spillere der kommer ind på nedenstående mail. Det er ikke den enkelte træner i klubberne der skal sende en mail. Skulle der være spørgsmål må I meget gerne sende en mail.
De spillere der var med i efteråret er også med i foråret. Send en mail til T+ Træner om I møder op.

Som noget nyt vil vi tilbyde de klubber der stiller spillere til rådighed en mulighed for at få besøg af en af HI's cheftræneren for vores elitehold ude i netop jeres klub. Skriv en mail til T+ Træner, så finder vi en dato