Menu

HI Forældreforening Generalforsamling 2016

image
10. maj 2016 kl. 16:23
HI Forældreforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 1900

HI Forældreforening er her stadigvæk og vi vil rigtig gerne blive ved med at bestå.

HI forældreforenings primære formål er, at give tilskud til alle spillere i ungdomsrækkerne, fra Myretuen til U15. Vi har støttet både sportslige- og sociale arrangementer. Herunder til Nørhalne Cup, Limone Cup, Træningslejre og en masse gode sociale arrangementer.

Så kom og deltag i vores generalforsamling.

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamlingen, skal være formand Michael Langballe i hænde skriftligt senest 7 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag vil blive fremlagt senest 2 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelse(Jf. § 3)

Følgende er på valg

          i.    Formand – Michael Langballe, genopstiller

         ii.    Kasserer – Dorthe Rueskov Andersen, genopstiller

        iii.    Bestyrelsesmedlem – Ole Tejsner, genopstiller

       iv.    Suppleant – Hanne Kjølholm Christiansen, genopstiller ikke

        v.    Suppleant – Maj-Britt Wærn Jensen, genopstiller

       vi.    Suppleant – Lene Holm Søndergaard, genopstiller ikke

 

VI HÅBER AT DER ER NOGLE SOM KUNNE TÆNKE SIG AT VÆRE MED I HI FORÆLDREFORENINGS BESTYRELSE