Menu

Om Forældre Foreningen

Hvem er HI Forældreforening

HI Forældreforening er en selvstændig forening som består af forældre hvis børn er tilknyttet HI Fodbold Ungdom.

Formål

Foreningens formål er at støtte HI fodbold ungdom, således at det er til gavn for alle ungdoms hold uanset hvilket niveau de spiller på. Der lægges meget stor vægt på at den støtte der ydes går til sociale og sportslige arrangementer der er med til at fremme interesse for fodbold, holdånd og venskaber.

Hvordan ansøger man Forældreforeningen?

Alle afdelinger, trænere og ledere i HI Fodbold Ungdom kan ansøge om tilskud til aktiviteter for spillere i HI Fodbold Ungdom. Tilskuddet ønsket fordelt således det dækker ”bredest muligt” og kommer flest mulige af HI ungdomsspillere til gode.

Ønsker man at få tilskud til et arrangement sendes mail til et af bestyrelsens medlemmer.

Der ydes tlskud i henhold til opkrævnings. og tildelingsnotat, som godkendes hvert år på generalforsamlingen.
Notatet kan ses i menuen til venstre.


Forældreforenings organisering.
 
Foreningen består af 5 medlemmer valgt på støtteforeningens generalforsamling som afholdes hvert år i marts / april.

Alle forældre der har eller har haft børn som deltager aktivt i HI Fodbold, samt personer som ønsker at gøre en forskel, kan stille op til valg.

Forældreforeningen har gennem årene givet støtte til:

  •  Fodboldspillet i cafeteriet
  • Computer i trænerrummet
  • Touch skærm i foyer
  • Global Goal mål på anlægget
  • Tilskud til afslutningsarrangementer
  • Tilskud til træningslejre og stævner
  • Bolde til ungdom
  • Kegler, Mini – mål
  • Pannabane på HIs anlæg

 

Aktiviteter i Forældreforeningen.

Cafe Landlyst
HI Forældreforening overtog i april 2014 den daglige drift af Cafe Landlyst. Det er HI Forældreforenings ønske at vi i klubben kan have en velfungerende Cafe, hvor der er åben så meget som muligt. Det skulle gerne være et sted alle kan mødes og hygge sig samtidig med at man kan få lidt at spise og drikke.

Dana Cup.
Hvert år opstiller HI Forældreforening en eller flere boder på HI´s anlæg i forbindelse med Dana Cup i uge 30.

Vendsyssel Cup

I forbindelse med HI fodbold ungdoms store stævne Vendsyssel Cup i april måned, har HI Forældreforening hidtil haft en bod. Vi vil nu have fokus på at drive Cafe Landlyst under dette arrangement.


Vi har VIRKELIG brug for DIN hjælp og støtte

HI Forældreforening drives af de midler vi kan indbringe, ved de forskellige tiltag som vi laver.
Disse tiltag kan kun lykkedes, når vi får støtte af alle de frivillige, som har lyst til at hjælpe os. Vi sætter stor pris på alt den støtte vi kan få og glæder os over at der nogle som gerne vil hjælpe til.
Vi har dog altid brug for flere frivillige kræfter, så vi håber at I har lyst til at hjælpe os.
Du/I kan hjælpe HI Forældre- forening med f.eks. at tage en vagt i cafeteriet, i vores bod under Dana Cup, til vores Firmafodbold arrangement eller hvis du har lyst til at være ”medlem” med et årligt kontingent.

 

Klub arrangementer 23. maj kl. 14:05
HI-Dag 2017 Åben invitation til god fodbold og hygge på Landlyst
forældreforeningen
GENERALFORSAMLING HI FORÆLDREFORENING
Hovedbestyrelsen
Generalforsamling 2017
senior
Generalforsamling Hi Old Boys 14.marts
Ungdom
Hi Skolefodbold Cup 2017